Untitled

2017, acrylic on canvas, 65 × 80 cm

image licensed under / reprodukcja na licencji:
Creative Commons BY-NC-ND 3.0

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach stypendium artystycznego od miasta stołecznego Warszawy.

Untitled